CrosairSoft
CrosairSoft
Kategoriler
Sepetim
TEKNOLOJİ'NİN YENİ ADRESİ ALIM YAPMADAN ÖNCE STOK VE GÜNCEL FİYAT SORUNUZ! FİYATLARIMIZA %20 KDV DAHİLDİR
KARGOLARIMIZ ALICI ÖDEMELİ OLARAK GÖNDERİLMEKTEDİR. ALIM YAPMADAN ÖNCE STOK VE GÜNCEL FİYAT SORUNUZ! FİYATLARIMIZA %20 KDV DAHİLDİR
KARGOLARIMIZ ALICI ÖDEMELİ OLARAK GÖNDERİLMEKTEDİR. ALIM YAPMADAN ÖNCE STOK VE GÜNCEL FİYAT SORUNUZ! FİYATLARIMIZA %20 KDV DAHİLDİR
KARGOLARIMIZ ALICI ÖDEMELİ OLARAK GÖNDERİLMEKTEDİR. ALIM YAPMADAN ÖNCE STOK VE GÜNCEL FİYAT SORUNUZ! FFİYATLARIMIZA %20 KDV DAHİLDİR

Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi
İŞBU HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HÜKÜMLERİ YASAL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER İLE İLGİLİ OLARAK ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERMEKTEDİR.

1. TARAFLAR

İş bu sözleşme, Eti Mh Celal Bayar Bulvarı Maltepe Pazarı No:43 A Peron No:13-14-15  Sıhhiye-Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet gösteren firma ARS BİLGİSAYAR (ALİ KOLUAÇIK)(bundan sonra ARSBİLGİSAYAR.NET olarak anılacaktır) ile www.arsbilgisayar.net (Bundan sonra Site olarak anılacaktır) üzerinden ARSBİLGİSAYAR.NET ürün ve hizmetlerini satın almak suretiyle Site’de yer alan ilgili form ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlar dahilinde kabul edilmiştir.Bu Sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmeniz bu Sözleşmeyi ve beraberinde işbu Sözleşmeye referans olarak ilave edilmiş olan ARSBİLGİSAYAR.NET isimli web adresinde yer alan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri okuduğunuz, anladığınız, mutabık olduğunuz ve bu Sözleşme hükümlerinin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Gizlilik Politikası, http://www.arsbilgisayar.net/sözleşmeler adresi üzerinde duyurulan gizlilik ilkeleri ile ilgili prensiplerin belirtildiği politikadır. 

İşbu Sözleşme ’de kullanılan “biz”, "bize” ya da “bizim" terimleri ARSBİLGİSAYAR.NET anlamına gelecektir.

“Siz”, “Sizin” “Müşteri” ya da “Kullanıcı” terimleri işbu Sözleşmeyi kabul eden tüm kişi ya da kurumlar anlamına gelecektir.

ARSBİLGİSAYAR.NET sadece ve mutlak surette kendi inisiyatifinde olmak üzere, işbu Sözleşmeyi ve işbu sözleşmeye dahil edilmiş olan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri her zaman değiştirebilir ya da yenileyebilir. Söz konusu değişiklikler ya da yenilemeler (i) bu değişiklik ya da yenilemeleri size bildireceğimiz e-posta duyurusunun tarihi ya da web sitesinde yer aldığı tarih yani (ii) “Son Revizyon Tarihi” itibari ile derhal yürürlüğe girecektir.2. SİTENİN HİZMETLERİNDEN YARARLANABİLME KOŞULLARI 

Bu Siteden ve bu Sitede bulunan Hizmetlerden sadece, yürürlükte bulunan kanunlar kapsamında yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilecek olanlar yararlanabilir. Bu Siteyi ve bu Sitede bulunan hizmetleri kullanmakla kendinizin; (i) en az on sekiz (18) yaşında olduğunuzu ve/veya (ii) yürürlükte bulunan kanunlar kapsamında yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilme ehliyetine başkaca yollarla sahip olduğunuzu kabul beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Eğer bu Sözleşmeyi kurumsal niteliği olan herhangi bir kurum adına akdediyorsanız, söz konusu kurumsal yapıyı işbu Sözleşmede yer alan hüküm ve şartlara göre temsil ve ilzam etmek için gerekli yasal yetkiyi haiz olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Bu durumda “siz”, “sizin” ya da “Kullanıcı” terimleri bu kurumsal yapıyı ifade eder. Şayet, işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda kabul etmenizden sonra ARSBİLGİSAYAR.NET tarafından, söz konusu kurumsal yapıyı ilzam etmek için yasal yetkinizin olmadığı tespit edilirse, ödeme yükümlülükleri de dahil ve bununla sınırlı olmamak üzere, işbu Sözleşmede yer alan yükümlülüklerden kişisel olarak sorumlu olacağınız bilgileriniz dahilindedir. 

ARSBİLGİSAYAR.NET , sahih ve kaynağı sizin kurumsal yapınızın yetkili bir temsilcisinden geldiği izlenimini makul surette uyandıracak herhangi bir talimata, ihbara, belgeye ya da benzeri iletişime itimat etmesi sonucu meydana gelecek hiçbir kayıp ya da zarardan sorumlu olmayacaktır. Bu talimat, ihbar, belge ya da iletişimin sahihliği hakkında makul şüphe olması durumunda, ARSBİLGİSAYAR.NET ek olarak söz konusu bilgilerin sahihliğini onaylamanızı isteyebilir. Ancak bu onaylama talebi ARSBİLGİSAYAR.NET 'nin mükellefiyeti değildir.3. HESAPLAR; VERİLERİN AKTARILMASI 

3.1 Müşteri Hesabı: Bu Sitenin bazı özelliklerine erişmek ya da bu Sitede bulunan Hizmetlerin bazılarını kullanabilmek için bir hesap (“Hesap”, “Müşteri Hesabı”,”Üyelik”) oluşturmanız gerecektir. ARSBİLGİSAYAR.NET 'ye, Hesabınızı oluşturduğunuzda sunduğunuz tüm bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu ve bu bilgileri doğru, güncel ve eksiksiz tutacağınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. ARSBİLGİSAYAR.NET 'nin, Hesap bilgilerinizin gerçek dışı, yanlış, süresi dolmuş ya da eksik olduğuna kanaat getirmesi halinde, ARSBİLGİSAYAR.NET 'un sadece ve mutlak surette kendi takdir yetkisi dahilinde hesabınızı askıya alma ya da sonlandırma hakkını saklı tuttuğu tarafların malumudur. Sizin yetkiniz dahilinde olsun ya da olmasın Hesabınızda gerçekleşecek tüm etkinliklerden sizin sorumlu sayılacağınız ve sınırlama olmaksızın müşteri numaranız/giriş kimliğiniz, şifreniz, Ödeme metodu/metotları (aşağıda açıklanmıştır) ve güvenlik bilgileriniz dahil olmak üzere Hesap bilgilerinizi mutlaka gizli tutmanız gerekliliği bilgileriniz dahilindedir. 

Herhangi bir güvenlik ihlali yaşanması ya da Hesabınızın yetkiniz haricinde kullanılması durumunda ARSBİLGİSAYAR.NET 'yi derhal durumdan haberdar etmeniz gereklidir. ARSBİLGİSAYAR.NET Hesabınızın izinsiz kullanılmasından dolayı uğrayacağınız hiçbir kayıptan sorumlu olmayacaktır. Bununla beraber, Hesabınızın kullanılmasından dolayı neden olduğunuz ARSBİLGİSAYAR.NET 'nin ya da üçüncü Kişilerin zararından sizin sorumlu tutulacağınız da bilgileriniz dahilindedir. ARSBİLGİSAYAR.NET bireysel üyelikleri tek bir kişiye ait olup üyeliği sadece kullanıcı bilgilerinde yazan TC Kimlik numarasına kayıtlı kişiler yönetebilir ve yapılan tüm işlemler kendi sorumluluğundadır.

3.2 Verilerin Aktarımı: ARSBİLGİSAYAR.NET, Hesabınızı oluşturduğunuzda sunduğunuz tüm bilgileri doğru, güncel ve eksiksiz kabul ederek ve Hesap bilgilerinizi doğru, güncel ve eksiksiz tutacağınızı kabul etmek sureti ile gerek yurt içi gerek yurt dışı Emniyet, Savcılık, Mahkeme ve sair mercilerden gelen veya gelebilecek talepler üzerine tüm bilgilerinizi bu kişi veya kurumlarla paylaşabilir. Bu taleplere verilen cevaplarda ARSBİLGİSAYAR.NET 'ye hesabınızı oluşturduğunuz sırada ve akabinde sunmuş olduğunuz tüm bilgi ve belgelerinizin talep eden kişi veya kurumlara verilebileceğini, teknik aksaklıklardan meydana gelebilecek herhangi bir hatalı bir bildirim bakımından herhangi bir hak veya hut talebiniz olmadığını işbu sözleşmenin kabulü ile kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

ARSBİLGİSAYAR.NET 'ye gelen “Yasal talepler; bilgi talepleri” Emniyet, Savcılık gibi soruşturma makamlarından gelebileceği gibi, Mahkemeler gibi ARSBİLGİSAYAR.NET kovuşturma makamlarından da gelebilir. 

ARSBİLGİSAYARA.NET ’den alınan ücretsiz (HEDİYE) hizmetleri ARSBİLGİSAYAR.NET istenildiği an kapatma hakkını saklı tutar. Ücretsiz alınıp (HEDİYE) kapatılan veya sonlandırılan hizmetler ile ilgili MÜŞTERİ hiçbir hak veya tazminat talep edemez.4. UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR 

Aşağıda yer alan kurallar taraflarca kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir. 4.1 Müşteri, bu Siteyi ve bu Sitede bulunan Hizmetler ile sunduğu tüm içerikleri, işbu Sözleşme ve uygulamadaki tüm ulusal ve uluslararası kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak kullanacaktır. 

4.2 Müşteri, önceden hususi yazılı izin almaksızın başka bir Kullanıcının ya da başka bir kişi ya da kurumun kimliğiyle siteye girmeyecek ve başka bir Kullanıcıya, şahsa ya da kuruma vekaleti veya yazılı sözleşme veya izin belgesi olmaksızın içerik sunumu yapmayacaktır. 

4.3 Müşteri, önceden hususi yazılı izinlerini almaksızın, Kullanıcı İçeriklerini (aşağıda açıklanmıştır) ya da başka bir Kullanıcı, kişi ya da kuruma ait kamuoyuna ifşa edilmemesi gereken ya da bu kişilerin özel hayatlarını ilgilendiren bilgileri derlemeyecek ya da bunlardan yararlanmayacaktır.(kişisel bilgi veriler, özel hayatın gizliliğini ihlal edecek türde bilgi, belge, veri ve kayıtlar) 

4.4 Bu Site ve bu Sitede bulunan Hizmetler ya da içerikler (sadece ve tümüyle ARSBİLGİSAYAR.NET 'un takdir yetkisine göre belirlenecek olup) aşağıdaki biçimlerde kullanılmayacaktır: Hakaret 

MADDE 125. - (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırı, 

 

4.5 Kaldı ki Müşteri, ARSBİLGİSAYARANKARA.COM ’dan hususi olarak yazılı izin almaksızın bu Sitenin ya da bu Sitede bulunan Hizmetlerin, Ürünlerin, İçeriğin bir kısmı ya da tamamını başkaca bir ortama kopyalayamayacak ya da dağıtamayacaktır. 

4.6 Müşteri, bu Site ya da bu Sitede bulunan Hizmetleri ya da bu Siteyle ilgili teknolojilerin hiçbir kısmını değiştiremeyecek ya da üzerinde oynama yapamayacaktır. 

4.7 Müşteri, ARSBİLGİSAYAR.NET İçeriğine (aşağıda tanımı yapılmıştır) ya da Kullanıcı İçeriğine, Sitenin kendisinden başka bir teknolojiyle ya da başka araçlar vasıtasıyla ya da ARSBİLGİSAYAR.NET 'un öngöreceğinden farklı yollarla erişimde bulunamayacaktır. 

4.8 ARSBİLGİSAYAR.NET 'un hususi yazılı iznini almaksızın herhangi bir ticari kullanım için ARSBİLGİSAYAR.NET 'un ilgili teknolojileri de dahil, bu Siteyi ya da bu Sitede bulunan Hizmetleri kullanamayacaktır. 

4.9 ARSBİLGİSAYAR.NET, dilediği zaman, sınırlama olmaksızın bu Sitedeki fiyatları ve Hizmet bedelleri de dahil olmak üzere bu Sitede yer alan herhangi bir hususu ya da bu Sitede bulunan Hizmetleri değiştirmeye, yenilemeye, belirli bir kısmında değişiklik yapma ya da bunların uygulamasına son verme hakkını saklı tutar. 

4.10 ARSBİLGİSAYAR.NET Hizmetlerinin Kullanıcı’ya satışı ve teslimi esnasında, hizmet özellikleri ile ilgili bilgiler açık şekilde bildirilmektedir. Kullanıcı, satış esnasında belirtilmeyen özelliklerin ilgili hizmet kapsamında yer almamasından dolayıARSBİLGİSAYAR.NET 'dan herhangi bir hak veya zarar iddiasıyla tazmin talebinde bulunamaz. 

4.11 Müşteri aldığı hizmtler ile ilgili sipariş,ödeme,destek hizmetleri için yazışmalarını sadece sisteme kayıtlı olduğu mail adresi ile yapabilir. Üyelik bilgilerinde kendi bilgilerini içermeyen mail ve telefondan gelecek soru ve istek talepleri cevaplanmaz.5. ARSBİLGİSAYAR.NET İÇERİĞİNİN ve SAİR KULLANICI İÇERİĞİNİN KULLANILMASI 

Yukarıdaki genel hükümlere ek olarak, Bölüm 5’teki hükümler özel olarak ARSBİLGİSAYAR.NET İçeriğini ve ARSBİLGİSAYAR.NET 'un kurumsal web sitelerine gönderilen Kullanıcı İçeriğini kullanmanız bakımından da geçerlidir. 

5.1 ARSBİLGİSAYAR.NET İçeriği. Kullanıcı İçeriği hariç olmak üzere bu Sitede ve bu Sitede bulunan Hizmetlerde yer alan içerik ile sınırlama olmaksızın bunlarda bulunan metin, yazılım, scriptler, kaynak kodu, API, grafikler, fotoğraflar, sesler müzik, videolar ve arayüz özellikleri ile ticari markalar, hizmet markaları ve logolar ("ARSBİLGİSAY.NET İçeriği") daimi olarak ARSBİLGİSAYAR.NET 'nin mülkiyetindedir ya da bunların kullanım hakkı ARSBİLGİSAYAR.NET 'un sahip olduğu imtiyaz dahilindedir ve bu içerik Türkiye Cumhuriyeti ile yabancı ülkelerin fikir ve sanat eserlerinin korunması hakkındaki kanuna, marka ve/veya tasarım ve/veya patent korunması hakkında kanun hükmünde kararnamelere -kanunlara ve Türkiye Cumhuriyeti ile yabancı ülke kanunları kapsamındaki diğer fikri mülkiyet haklarına tabidir. 

İşbu Sözleşmeyle telif hakları, markalar, patent ya da tasarım hakları kapsamında hiçbir hak ya da lisans verilmemektedir. ARSBİLGİSAYAR.NET, ARSBİLGİSAYAR.NET İçeriğinde, bu Sitede ve bu Sitede bulunan Hizmetlerde ya da bunlarla ilgili olarak açıkça belirtilmemiş tüm hakları saklı tutar ve işbu Sözleşme ile bu hakların hiçbiri devrolunmaz.  

5.2 Güvenlik. Bu Sitenin ya da bu Sitede bulunan Hizmetlerin güvenlikle ilgili özelliklerini (sınırlama olmaksızın ARSBİLGİSAYAR.NET İçeriği ya da Kullanıcı İçeriğinin kullanımını ya da kopyalanmasını yasaklayan ya da kısıtlayan sınırlandırıcı özellikler de dahil) engellemeyeceğinizi, bunları işlevsiz hale getirmeyeceğinizi ya da diğer yollarla bunların işlev görmesini önlemeyeceğinizi ve bu Sitenin ya da bu Sitede bulunan Hizmetlerin, ARSBİLGİSAYAR.NET İçeriğinin ya da Kullanıcı İçeriğinin kullanımını sınırlandırıcı yönde hareket etmeyeceğinizi kabul etmektesiniz. 6. TİCARİ MARKA VE/VEYA TELİF HAKKINA İLİŞKİN HAK İDDİALARI 

ARSBİLGİSAYAR.NET fikri mülkiyet haklarının korunmasını desteklemektedir. 7. ÜÇÜNCÜ KİŞİ WEB SİTELERİNİN LİNKLERİ

 Bu Site ve bu Sitede bulunan Hizmetler ARSBİLGİSAYARANKARA.COM 'a ait olmayan ya da onun tarafından yönetilmeyen üçüncü kişi web sitelerine bağlantılar içerebilir. ARSBİLGİSAYARANKARA.COM, üçüncü kişi web sitelerinin içeriği, hüküm ve şartları, gizlilik politikası ya da uygulamaları ile ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

 

8. BEYAN VE TAAHHÜTLERLE İLGİLİ YASAL UYARI 

MÜŞTERİ, BU SİTEYİ VE BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLERİ KULLANIMI İLE İLGİLİ RİSKLERİN KENDİSİNE AİT OLDUĞUNU VE BU SİTENİN VE BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLERİN “OLDUĞU GİBİ”, “KULLANILABİLECEĞİ HALİYLE” VE “TÜM HATALARI İLE BİRLİKTE” TEDARİK EDİLMİŞ OLDUĞUNU ÖZELLİKLE KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT ETMEKTEDİR. 

YUKARIDAKİ BEYAN VE TAAHHÜTLERE İLİŞKİN İRADE BEYANI MÜŞTERİ TARAFINDAN GAYRİ KABİLİ RÜCU OLARAK YAPILMIŞ OLUP BU SÖZLEŞMENİN SÜRESİNİN DOLMASINDAN YA DA FESHİNDEN YA DA BU SİTEYİ VEYA BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLERİ KULLANMAYA SON VERMENİZDEN SONRA DAHİ GEÇERLİ OLMAYA DEVAM EDECEKTİR. 9. SORUMLULUK ÜZERİNDEKİ SINIRLAMALAR 

ARSBİLGİSAYARANKARA.COM GÖREVLİLERİ, ÇALIŞANLARI VE MÜMESSİLLERİ HİÇBİRİ DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI, ARIZİ YA DA KASTİ, ÖZEL YA DA SUÇ UNSURU TEŞKİL EDEN SAİR ZARARLARDAN DOLAYI SİZE YA DA DİĞER KİŞİ VE KURUMLARA KARŞI HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR. BUNLARA EK OLARAK:  (HİPERLİNKLER, KALIN PUNTOLU REKLAM BAŞLIKLARI YA DA DİĞER TÜRLÜ) BAĞLANTILI SİTELERE YA DA BU SİTELER ÜZERİNDEN YAYILABİLECEK HER TÜRLÜ VİRÜS, SOLUCAN, BÖCEK, TROJAN YA DA BENZERLERİ (IX) ÇOCUKLAR İÇİN ZARARLI, AŞAĞILAYICI, TACİZ EDİCİ, İSTİSMAR EDİCİ HER TÜRLÜ KULLANICI İÇERİĞİ YA DA İÇERİK YA DA PORNOGRAFİK, MÜSTEHCEN YA DA YAYINLANMASI YASAKLANMIŞ DİĞER SAKINCALI İÇERİKLER VE/VEYA ARSBİLGİSAYARANKARA.COM TARAFINDAN ZARARLI OLDUĞU KONUSUNDA UYARIDA BULUNULMUŞ OLSUN YA DA OLMASIN BU SİTEYİ VE BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLERİ KULLANMANIZDAN KAYNAKLI, YASAL YA DA AKDİ TEMELE DAYANAN YA DA DAYANMAYAN HER TÜRLÜ ZARAR VE ZİYANLARDAN DOLAYI DA ARSBİLGİSAYARANKARA.COM SORUMLU TUTULAMAZ. ÖDEME METODLARI 

10.1. Kredi Kartı İle Ödeme 

ARSBİLGİSAYAR.NET, bu sözleşmeyi kabul etmenizle, hizmet bedellerinin kayıt sırasında vermiş olduğunuz kredi kartı hesabından tahsil etme hakkına sahiptir. 

Sözleşmenin yürürlükte kaldığı süre boyunca,ARSBİLGİSAYAR.NET 'a tahsilat için bildirdiğiniz kredi kartı bilgilerinin güncelliğinden sadece Müşteri sorumludur. Kredi kartının son kullanma tarihinin değişmesi durumunda, bu bilgiyi Hesabındaki (Üye İşlemleri) ilgili alandan değiştirmesi gerekmektedir. 

ARSBİLGİSAYAR.NET, kredi kartı hesabınızdan tahsilat gerçekleştirilememesi durumunda, ilgili servislerinizi askıya alma ve/veya sözleşmeyi tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar. 

10.2. Havale / EFT İle Ödeme 

Ödeme metodu olarak Banka Havalesi / EFT seçilmesi durumunda ARSBİLGİSAYAR.NET 'a ait Banka hesabına, Hesabınızda belirttiğiniz kişi yada kurum adına açılmış banka hesabından en geç 2 (iki) takvim günü içerisinde ödemenin yapılması sonucu ARSBİLGİSAYAR.NET hizmet aktivasyonunu yapar. Banka Havalesi/EFT metodu ile yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında sipariş kodunun belirtilmesi gerekmektedir. Ödemelere ait tüm masraflar MÜŞTERİ’ye aittir. 11. İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Bu Sözleşme ile ilgili sorularınız için aşağıdaki e-posta adresinden bizimle iletişime geçiniz. 

info@arsbilgisayar.net
Sitemizde sizlere özelleştirilmiş bir hizmet sunmak için çerez kullanılmaktadır. Detaylı bilgi almak için Gizlilik Politikamızı inceleyiniz.
WhatsApp
905425122513